Test từ Revit sang Artlantis với file có sẵn trong revit

Trong bài này tôi sẽ tiến hành công việc từ Revit export sang Artlantis render và chỉnh lại ánh sang trong photoshop
Thời gian làm việc trong khoảng 30p cho 1 view 2100×900
Do công trình demo trong revit nên độ chi tiết chưa cao, sẽ thử lại với 1 công trình khác trong thời gian tới.
Mục đích bài test này cho thấy sự kết hợp giữ revit và Artlantis là vô cùng đơn giản và hiệu quả

Kết quả

Building Courtyard

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *