LỚP DỰNG HÌNH SKETCHUP (NÂNG CAO)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng sử dụng các Plugin trong Sketchup để dựng những hình khối phức tạp (xem hinh ảnh kèm theo)

ĐỐI TƯỢNG: Đã sử dụng tương đối phần mềm dựng hình Sketchup (hoặc đã hoàn thành khóa Sketchup tại 3D4E) và có hứng thú với dựng hình phức tạp bằng Sketchup

SỐ BUỔI: 8 buổi, mỗi buổi 2 – 2,5h

HỌC PHÍ: 1,4tr ( giảm 5% cho học viên cũ)

YÊU CẦU: Học viên sẽ chuẩn bị 1 công trình (hình ảnh) phức tạp và gửi trước khi khai giảng (sẽ có thông báo), giáo viên sẽ chọn ra 5 công trình đặc sắc và sẽ hướng dẫn trong 5 buổi thảo luận.

THỜI GIAN HỌC: từ 18h30 – 20h30  (xem nội dung cụ thể trong Form đăng ký)

ĐĂNG KÝTẠI: https://www.facebook.com/3d4estudio/

NỘI DUNG:

  • 1 buổi dựng hình phức tạp có qui tắc
  • 2 buổi dựng hình phức tạp bất quy tắc
  • 5 cùng thảo luận và dựng bài tập do học viên tự tìm (công trình chuẩn bị trước)

 

13415673_1183865801664210_6183494597246199745_o

 

– NỘI DUNG KHÓA HỌC:

***** 4 Buổi dựng hình có quy luật với những bài tập cụ thể như sau:

001

002

003

004

005

006

007

***** 5 Buổi dựng hình không có quy luật với những bài tập cụ thể như sau:

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

020

021

***** 1 Buổi Thảo luận với bài tập là những kiến trúc phức tạp do học viên tự chọn, ví dụ bên dưới là một dạng lam mô phỏng theo sự thay đổi của hướng gió thổi qua.
022

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *