KHÓA DỰNG HÌNH SKETCHUP (CƠ BẢN)

MỤC ĐÍCH KHÓA HỌC: Cung cấp cho học viên kiến thức và kỹ năng sử dụng phần mềm Sketchup thông qua các bài tập dựng hình trực tiếp trên lớp.

ĐỐI TƯỢNG: Mọi đối tượng, ngay cả khi chưa biết gì về kiến trúc xây dựng
15

SỐ BUỔI: 8 buổi, mỗi buổi 2 – 2,5h

HỌC PHÍ: 1,2tr

YÊU CẦU: Học viên sẽ chuẩn bị 1 công trình cần vẽ với qui mô nhỏ như các hình tham khảo bên dưới và học viên sẽ vẽ lại công trình trong khóa học. Công trình có thể là đồ án, công trình thực tế hoặc công trình tham khảo trên mạng với đầy đủ các hình chiếu và phối cảnh. Hình tham khảo sẽ gửi cho trung tâm (có hướng dẫn qua mail trước khi khai giảng)

THỜI GIAN HỌC: từ 18h30 – 20h30 thứ 3-5-7 (xem nội dung cụ thể trong Form đăng ký)

ĐĂNG KÝ TẠI: https://www.facebook.com/3d4estudio/

Bạn có thể đăng ký Khóa render Vray 3.4 Sketchup bắt đầu học khi kết thúc khóa này, khóa Vray VS106: http://3d4e.vn/vraysu/ , lưu ý: nếu đóng tiền cả 2 khóa vào ngày đăng ký Sketchup sẽ được giảm 15% học phí khóa Vray.

NỘI DUNG CÁC BUỔI HỌC:

No dung Su

HÌNH ẢNH THAM KHẢO CÁC BUỔI HỌC:

Buổi 1 + 2: Công cụ và dựng hình cơ bản
BAI TAP CO BAN MOI4

Buổi 3: Vẽ mẫu nhà đơn giản từ file Cad do trung tâm cung cấp ( Công trình Farnsworth house, Ludwig Mies van der Rohe )

Dung hinh Sketchup 14

Buổi 4 – 5 – 6: Bài tập dựng hình từ công trình tham khảo, dưới đây là 1 số bài tập của học viên

Dung hinh Sketchup 1 Dung hinh Sketchup 2 Dung hinh Sketchup 3 Dung hinh Sketchup 13

Buổi 7 – 8: Dựng hình bằng công cụ mở rộng (Plugin)

BAI TAP CO BAN MOI8 A 001

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *