Đăng ký thành viên

Tên tài khoản gồm các chữ cái và số, KHÔNG bao gồm khoảng trắng, ký tự đặc biệt

Nhập đúng thông tin địa chỉ email để xác nhận đăng ký thành viên

Không bắt buộc, khuyến khích nhập đầy đủ để nhận thông báo quan trọng

×
Đăng nhập

Nhập username hoặc email để đăng nhập

×

[SKETCHUP] Tạo hồ sơ bằng Layout

[SKETCHUP] Tạo hồ sơ bằng Layout

Bạn có thể tham khảo các khóa học về dựng hình Sketchup tại: 3D4Estudio

------------------------------------------------------------

Link tải tài liệu: LAYOUT CHO SKETCHUP

Tài liệu về cách sử dụng phần mềm Layout đi kèm với phần mềm SketchUp, phục vụ cho quá trình học tập của khóa SketchUp tại 3D4E.

 

0 Thích
0 Bình Luận
Chia sẻ