Sketchup cơ bản – Buổi 5 – Dựng hình từ file cad

000
Link down file Cad và file Sketchup mẫu: Click down
Phim hướng dẫn:

Hình hướng dẫn từng bước:

BẮT ĐẦU: TRONG SKETCHUP VÀO FILE/ IMPORT… CHỌN ĐỊNH DẠNG CAD .

LƯU Ý: CHỈNH OPTION LÀ mm ( BƯỚC NÀY QUAN TRONG NHẤT)
2015-10-16_162004 copy

 

2015-10-16_162403 copy

2015-10-16_162807 copy

2015-10-16_163044 copy

2015-10-16_163129 copy

2015-10-16_163208 copy

2015-10-16_163423 copy

2015-10-16_163633 copy

2015-10-16_163945 copy

2015-10-16_164208 copy

2015-10-16_164607 copy

2015-10-16_170702 copy

2015-10-16_171125 copy

2015-10-16_171540 copy

2015-10-16_171727 copy

2015-10-16_172044 copy

2015-10-16_172159 copy

2015-10-16_172344 copy

2015-10-16_172526 copy

2015-10-16_172635 copy

2015-10-16_172750 copy

2015-10-16_172942 copy

2015-10-16_173407 copy

2015-10-16_173511 copy

2015-10-16_173538 copy

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *