KHÓA REVIT ARCHITECTURE

poster revit 1

*** LỚP REVIT CƠ BẢN + FAMILY MASSING, khai giảng thứ 5 ngày 29/11, học thứ 357
Thời gian học: 18h30 – 20h30
Học phí: 2tr/khóa
Thời lượng: 16 buổi
Đăng ký theo link: https://www.facebook.com/3d4estudio/

NỘI DUNG:

*** PHẦN 1: REVIT TỔNG QUÁT THÔNG QUA DỰNG 1 CÔNG TRÌNH (10 Buổi)

*** PHẦN 2: FAMILY & MASSING (6 Buổi)

Nội dung cụ thể:

PHẦN 1: PHẦN TỔNG QUÁT 

(10 buổi)

BÀI 01: TỔNG QUAN

 • Hướng dẫn cài đặt và thiết lập ban đầu cho phần mềm
 • Giới thiệu giao diện và một số công cụ cơ bản
 • Thực hành: Dựng một công trình đơn giản (chòi bảo vệ)

BÀI 02: TRỤC ĐỊNH VỊ + CAO ĐỘ + KÍCH THƯỚC

 • Khởi tạo dự án
 • Tạo và hiệu chỉnh lưới cột (Grid)
 • Tạo và hiệu chỉnh cao độ (Level)
 • Tạo và hiệu chỉnh kích thước (Dimension)

BÀI 03: TƯỜNG + CỬA

 • Tạo và hiệu chỉnh các loại tường: Basic Wall, Curtain Wall, Stacked Wall
 • Tạo và hiệu chỉnh cửa đi, cửa sổ

BÀI 04: CÁC DẠNG MÁI & TRẦN

 • Vẽ một số loại mái thông dụng
 • Vẽ trần nhà

BÀI 05: CỘT + DẦM + SÀN

 • Xây dựng hệ kết cấu cho công trình: Cột, dầm, sàn

BÀI 06: RAMP DỐC + CẦU THANG

 • Vẽ một số loại cầu thang thông dụng
 • Vẽ và hiệu chỉnh Ramp dốc

BÀI 07: LAN CAN + TAY VỊN

 • Tạo và hiệu chỉnh một số loại lan can

BÀI 08: VẬT DỤNG + GHI CHÚ + ĐƯỜNG NÉT + LÁT SÀN

 • Bố trí vật dựng 2D và 3D cho dự án
 • Ghi chú (Annotate)
 • Tạo gạch lát sàn bằng Filled Region

BÀI 09: CẤU TẠO + VẬT LIỆU (ÁNH SÁNG + RENDER)

 • Giới thiệu và cách gán vật liệu cho đối tượng
 • Cấu tạo tường
 • Cấu tạo cột, dầm, sàn
 • Cấu tạo mái
 • Ánh sáng và render công trình

BÀI 10: KHÔNG GIAN  + THỐNG KÊ + LAYOUT

 • Tạo ghi chú phòng
 • Tạo cơ cấu không gian bằng Color Filled Legend
 • Tạo bảng thống kê
 • Khải trển và xuất bản vẽ

PHẦN 2: FAMILY & MASSING

(LỚP CƠ BẢN 06 BUỔI)

BÀI 11: COMPONENT – TẠO GỜ CHỈ VÀ BẬC CẤP (1 buổi)

BÀI 12: FAMILY 2D – KÝ HIỆU VÀ SÊ NÔ (1 buổi)

BÀI 13: FAMILY 3D – TẠO CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ (từ 1 đến 2 buổi)

BÀI 14: MASSING (3 buổi)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *