Đăng ký thành viên

Tên tài khoản gồm các chữ cái và số, KHÔNG bao gồm khoảng trắng, ký tự đặc biệt

Nhập đúng thông tin địa chỉ email để xác nhận đăng ký thành viên

Không bắt buộc, khuyến khích nhập đầy đủ để nhận thông báo quan trọng

×
Đăng nhập

Nhập username hoặc email để đăng nhập

×

LINK TẢI PLUGIN: Plugin Sketchup

Bổ sung:

- Fredo 6.9: download

- Fredo Round corner: download

- Profile Builder 2: download

- 1001bit freeware: download

- Shape bender: download

- SubD - Vertex tool 30 ngày 1 lần: download

- Xformclone: download

HƯỚNG DẪN CÀI PLUGIN SKETCHUP

Đối với những file dạng *.rbz ta cài bằng cách mở phần mềm Sketchup, vào Menu: Window – Extensions Manager, cửa sổ quản lý công cụ mở rộng hiện ra, bấm Install Extension và chọn file *.rbz để cài.

Đối với những plugin nằm trong những thư mục có sẵn (trong thư mục này chứa một file có dạng X.rbmột folder tên X) ta copy những file trong thư mục đó vào thư mục theo đường dẫn: C:\Users\TÊN MÁY TÍNH\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 201x\SketchUp\Plugins

LƯU Ý 1 : HAI CÁCH CÀI TRÊN ÁP DỤNG CHO SKETCHUP 2017 TRỞ LÊN, VỚI CÁC BẢN SKETCHUP CŨ HƠN CHỈ CẦN COPY VÀO THƯ MỤC THEO ĐƯỜNG DẪN : C:\Program Files (x86)\SketchUp\SketchUp 201x\Plugins

LƯU Ý 2 : CÓ MỘT SỐ PLUGIN NGOÀI VIỆC COPY VÀO THƯ MỤC PLUGIN TA CÒN PHẢI COPY THÊM BỘ RESOURCES ĐI KÈM VÀO THƯ MỤC : C:\Program Files (x86)\SketchUp\SketchUp 201x\Resources (ÁP DỤNG CHO MỌI PHIÊN BẢN SETCHUP)

------------------------------------------------------

Bạn có thể tham khảo các khóa học về dựng hình Sketchup tại: 3D4Estudio

0 Thích
0 Bình Luận
Chia sẻ