[PHOTOSHOP] RENDER ELEMENTS VÀ XỬ LÝ HẬU KỲ TRONG PHOTOSHOP

TUTORIAL này sẽ hướng dẫn các bạn một số thao tác đơn giản được thực hiện trong Photoshop để tăng thêm phần sinh động cho 1 bức ảnh sau khi render:

GIAO TRINH VRAY SU 1-1 GIAO TRINH VRAY SU 1-2 GIAO TRINH VRAY SU 1-3 GIAO TRINH VRAY SU 1-4 GIAO TRINH VRAY SU 1-5

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *