Phần mềm Lu 8

maxresdefault
Các bạn down phần mềm và cài đặt: DOWNLOAD
Pass giải nén: 3d4e

Sau đó, tắt mạng. Mở Lu8 lên. Copy dòng bên dưới dán vào:

911D2225CA5E024065C503C16D3834A572A6F95E4F0E7A13701AF73FFBD5C4684B0437A5D6DFB254B22A97A8086E5425
FB3C60E3B91DF3EA4972FF07DEB23D27C07F4719B31A4405448D642A340C91BD
C3 06 03 00 00 08 10 00 FF FB FA 7F FF FB EB BF
74-D4-35-12-90-AE

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *