Nội dung bài tập cuối khóa lớp Revit Architecture

Các bạn thực hiện bài tập cuối khóa theo nội dung dưới đây nha:

Mẫu bài tập: Chọn 1 công trình nhà ở hoặc công trình có qui mô nhỏ có hình thức phù hợp với khóa học, ví dụ:

11111111111

Nội dung: 

 • Bìa: Gồm 1 phối cảnh, Tên công trình, Tên học viên và Khóa hoặc lớp học, Ngày làm bài
 • Các mặt bằng kiến trúc có vật dụng
 • Các mặt bằng kích thước
 • Các mặt bằng lát gạch và thống kê
 • Các mặt đứng (ít nhất là 1 mặt)
 • Các mặt cắt
 • Một bảng vẽ khai triển cầu thang: mặt bằng, mặt cắt dọc và ngang của cầu thang
 • Một bảng vẽ khai triển Vệ sinh: mặt bằng và các cắt vệ sinh
 • Phối cảnh và tiểu cảnh

Yêu cầu:

 • Nội dung nộp bao gồm: 1 file Revit và các bảng vẽ in file PDF, khổ giấy A3 nằm ngang
 • Khung tên theo mẫu trong giáo trình, mẫu tương tự bên dưới:
 • 22222222

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *