MỘT SỐ NGUYÊN TẮC BỐ CỤC ẢNH TRONG RENDER

Một vài gợi ý cho các bạn trong quá trình tìm góc Camera, các bạn tham khảo nha.
Hy vọng giúp ích cho các bạn.
Vui lòng ghi nguồn 3D4Estudo khi share.
Cám ơn các bạn.
slide1

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *