Đăng ký thành viên

Tên tài khoản gồm các chữ cái và số, KHÔNG bao gồm khoảng trắng, ký tự đặc biệt

Nhập đúng thông tin địa chỉ email để xác nhận đăng ký thành viên

Không bắt buộc, khuyến khích nhập đầy đủ để nhận thông báo quan trọng

×
Đăng nhập

Nhập username hoặc email để đăng nhập

×

Phần mềm render và làm phim Lumion 8

Phần mềm render và làm phim Lumion 8

Các bạn down phần mềm và cài đặt: Click download
Pass giải nén: 3d4e

Mỗi lần chạy phần mềm: Tắt mạng,  mở Lu8 lên và Copy dòng bên dưới dán vào:

911D2225CA5E024065C503C16D3834A572A6F95E4F0E7A13701AF73FFBD5C4684B0437A5D6DFB254B22A97A8086E5425
FB3C60E3B91DF3EA4972FF07DEB23D27C07F4719B31A4405448D642A340C91BD
C3 06 03 00 00 08 10 00 FF FB FA 7F FF FB EB BF
74-D4-35-12-90-AE

----------------------------------------------------------------------

Xem các khóa học về Lumion tại Page 3D4Estudio của trung tâm, cám ơn bạn.

0 Thích
0 Bình Luận
Chia sẻ