LỚP FAMILY VÀ MASSING REVIT

005 REVIT FAMILY MASSING

NỘI DUNG KHÓA HỌC F&M (FAMILY VÀ MASSING CƠ BẢN)
Đối tượng: Đã nắm đượng dựng hình Revit cơ bản và chưa biết gì về Family và Massing
NỘI DUNG CỤ THỂ
*** FAMILY
Buổi 1: Family 2D và Model In Place
– Chi tiết cấu tạo sê nô 2D
– Ký hiệu: trục số, cao độ, khung bảng vẽ, tên hình chiếu
– Một số dạng profile
– Model in Place: Các công cụ tạo hình tự do: bậc cấp, gờ chỉ,…
Buổi 2 + 3: Family 3D
– Vẽ đèn ngủ, đèn trần
– Vẽ trụ cầu thang, lan can gỗ
– Vẽ lan can kính
– Vẽ cột
– Vẽ khung lam treo
– Vẽ ghế Sofa, bếp
Buổi 4: Family 3D có tham số
– Tạo chậu rửa thay đổi được chiều cao
– Vẽ khung lam thay đổi được số lượng
– Vẽ cột thay đổi tiết diện và cao độ
– Vẽ giường thay đổi kích thước, vật liệu
Buổi 5: Vẽ cửa đi và cửa sổ thay đổi được thông số
*** MASSING
Buổi 6: Các thao tác tạo hình trong Massing; tạo mái, tường và sàn theo Massing
Buổi 7: Vẽ một số hình khối phức tạp bằng massing
Buổi 8: Vẽ một số hình khối phức tạp bằng massing
Buổi 9: Tìm hiểu về Family Adaptive
Buổi 10: Dựng hình vỏ bao che bằng Family Adaptive

Comments