LỚP DỰNG HÌNH SKETCHUP (NÂNG CAO)

13415673_1183865801664210_6183494597246199745_o

 

– NỘI DUNG KHÓA HỌC:

***** 4 Buổi dựng hình có quy luật với những bài tập cụ thể như sau:

001

002

003

004

005

006

007

***** 5 Buổi dựng hình không có quy luật với những bài tập cụ thể như sau:

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

020

021

***** 1 Buổi Thảo luận với bài tập là những kiến trúc phức tạp do học viên tự chọn, ví dụ bên dưới là một dạng lam mô phỏng theo sự thay đổi của hướng gió thổi qua.
022

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *