HỌC PHẦN MỀM SKETCHUP THEO QUY TRÌNH THIẾT KẾ ĐỒ ÁN KIẾN TRÚC (Mã lớp: SUQT3)

123

01 bai ve tay

02 bai 1

03 bai 2
***
Đối tượng: Sinh viên KIẾN TRÚC, QUI HOẠCH NĂM 1 & 2
Học phí: 1,5triệu
Khai giảng: Thứ 3, ngày 14/11/2017
Thời lượng: 12 BUỔI
Thứ 3-5, thời gian 18h30 đến 20h30 hoặc 21h
NỘI DUNG:
Phần 1: 8 buổi Sketchup
– Buổi 1: Tìm hiểu công cụ
– Buổi 2: Dựng hình căn bản
– Buổi 3: Dựng hình căn bản
– Buổi 4 – 5: Dựng hình từ file 2D
– Buổi 6 – 7: Một số công cụ hỗ trợ dựng hình (Plugin)
– Buổi 8: Layout trong Sketchup
Phần 2: Workshop – Dựng hình một công trình hoặc đồ án cụ thể do học viên tự chọn
– Buổi 1 – 2 : Dựng hình ngoại thất công trình từ hình chiếu 2D
– Buổi 3: Dựng một không gian nội thất đặc trưng trong công trình
– Hoàn thiện tại nhà phần nội ngoại thất công trình và thực hiện Layout, xuất bản vẽ
– Buổi 4: Tổng kết và góp ý sản phẩm hoàn thiện
Đăng ký: nhắn tin tên+số đt+ tên lớp vào số 0982740404 hoặc PAGE 3D4E
Địa chỉ: 383 Nguyễn Kiệm, P9, Phú Nhuận (ngã tư Phú Nhuận)

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *