Download nhạc bản quyền dùng làm phim up Facebook

fb
Nếu bạn đã hoàn thành 1 đoạn phim bằng phần mềm Lumion, dựng phim và ghép nhạc để up facebook quảng cáo hoặc đon thuần là show hàng, nhưng se bị chặn lại vì nhạc vi phạm bản quyền.
Dưới đây là bộ sưu tạp nhạc được FB tuyển chọn phục vụ cho nhu cầu trên cảu bạn, tất nhiên là nó hòan toàn miễn phí.
Link: https://www.facebook.com/sound/collection/
thông thường để công việc nhanh thì chúng ta nên thực hiện như sau:
– Render phim, ghép lại xem thời gian bao nhiêu phút
– Lên trang này và tìm thể loại, thời gian cho phù hợp
– Down về và ghép vào.
Chúc các bạn thành công.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *