Đăng ký thành viên

Tên tài khoản gồm các chữ cái và số, KHÔNG bao gồm khoảng trắng, ký tự đặc biệt

Nhập đúng thông tin địa chỉ email để xác nhận đăng ký thành viên

Không bắt buộc, khuyến khích nhập đầy đủ để nhận thông báo quan trọng

×
Đăng nhập

Nhập username hoặc email để đăng nhập

×
Tạo chia sẻ
Thêm ảnh
Cho e hỏi, hôm tháng trước em có cài sketchup theo link of 3d4e gửi cho em,…
Báo sai phạm
Cho e hỏi, hôm tháng trước em có cài sketchup theo link of 3d4e gửi cho em, nhưng hôm nay sketchup bắt đầu tính phí, em vô bản free (hình bên dưới ) nhưng mà em muốn mở thanh công cụ phí trên ( edit, camera,....) thì mở bằng cách nào ạ?
Cho e hỏi, hôm tháng trước em có cài sketchup theo link of 3d4e gửi cho em,…
1 Thích
0 Bình Luận
Chia sẻ