CHIÊU SINH CÁC LỚP ĐỒ HỌA KIẾN TRÚC (Cập nhật liên tục)

Poster tong hop
3D4E KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC ĐỒ HỌA KIẾN TRÚC: Sketchup, Vray SU, Auto Cad, Photoshop, Lumion8
🔈 Học 1 được 2, đăng ký khóa học bạn sẽ được chọn 1 khóa Online bất kỳ tại web học đồ họa trực truyến Arccenter.vn

➡️ Tham khảo các khóa học mới nhật tại:

*** Lớp Sketchup, học thứ 3-5-7, xem nội dung và đăng ký: https://goo.gl/forms/R7WONYWtgqM1zmY53
*** Lớp VraySU, học thứ 3-5-7 (nối tiếp lớp SU109), link đăng ký: https://goo.gl/forms/R7WONYWtgqM1zmY53
*** Lớp Sketchup nâng cao, học thứ 3-5-7, xem nội dung và đăng ký: https://goo.gl/forms/DEdOq0ci1ZJezQft2
*** Lớp Lumion 9, học thứ 2-4-6, xem nội dung và đăng ký: https://goo.gl/forms/A2iyAE46iwD9CO5W2
*** Lớp Photoshop, học thứ 2-4-6, xem nội dung và đăng ký: https://goo.gl/forms/WEvd4yawnMDrmWU62
*** Lớp Revit Architecture căn bản, học thứ 3-5-7, xem nội dung và đăng ký: https://goo.gl/forms/c3o24W0EXqorUmJ13
*** Lớp Revit Architecture Family và Massing, học thứ 3-5-7, xem nội dung và đăng ký: https://goo.gl/forms/c3o24W0EXqorUmJ13
*** Lớp Diễn họa tay, vẽ kim và màu nước, học thứ 2-4-6, xem nội dung và đăng ký: https://goo.gl/forms/0Q8wL0iTKC6ip2fy1

❤️ Giảm 5% cho học viên cũ
❤️ Học viên sẽ nhận giáo trình và tài liệu đầy đủ khi tham gia khóa học
🖥️ Máy tính có sẵn cho mỗi học viên
🏠 Địa điểm 383 Nguyễn Kiệm, P9, Phú Nhuận, Tp HCM (Ngã tư Phú Nhuận)
☎️ Mọi thắc mắc bạn gửi SMS về số 091 151 74 79 – 0982 74 04 04

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *