Chiêu sinh tháng 9/2015: Lớp Sketchup Nâng cao (SUNC 09 thứ 3-5-7)

Quang cao 2015 1
3D4E Chiêu sinh tháng 9/2015: Lớp Sketchup Nâng cao (SUNC 09 thứ 3-5-7)
Thời gian học: 18h30 thứ 3-5-7
Khai giảng: Thứ 3 ngày 15/9/2015
Đứng lớp: Kts Lê Quốc Hưng
Nội dụng như trong thông báo.
Đăng ký: Vui lòng nhắn tin tên + số đt + tên lớp SUNC 09 về số 0982740404.
Hệ thống bài tập cố định: http://3d4e.vn/?p=687
Địa điểm xem cụ thể tại: http://3d4e.vn/?p=684
Các ơn các bạn đã xem tin.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *