CHIÊU SINH LỚP: “SU CƠ BẢN ” (mã số: SU CƠ BẢN 02) VÀ “VRAY SU” (mã số : VRAY SU 03)- THÁNG 3/2015

CHIÊU SINH LỚP: “SU CƠ BẢN ” (mã số: SU CƠ BẢN 02) VÀ “VRAY SU” (mã số : VRAY SU 03)- THÁNG 3/2015

————————-LỚP SU CƠ BẢN 02
* Nội dung: 10 buổi ( dựng hình từ cơ bản đến dùng plugin thực hiện những lệnh vẽ tương đối phức tạp)
* Học phí: 1.000.000đ (Đóng tiền trước ngày khai giảng)
* Thời gian học: 8h30 sángTHỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT hằng tuần (thứ 7 ngày 28-03-2015 bắt đầu). (Phòng máy 1)

————————-LỚP VRAY SU 03
* Nội dung: 8 buổi ( render Vray trong Sketchup và hậu kỳ photoshop)
* Học phí: 1.000.000đ (Đóng tiền trước ngày khai giảng)
* Thời gian học: 8h30 sángTHỨ 7 VÀ CHỦ NHẬT hằng tuần (thứ 7 ngày 28-03-2015 bắt đầu). (Phòng máy 2)

———————— Mỗi học viên/máy tính.
Đăng ký: nhắn tin tên + số đt dễ liên lạc vào 0982740404 hoặc trực tiếp FB này
Địa điểm: lầu 2 số 89 Nguyễn Văn Thủ, P Đakao, Q 1, Tp HCM
C5 a

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *