LINK TẢI FILE CAD: https://drive.google.com/file/d/0B38MdDG4GbTgQ2NvNVdkY1VMUUk/view?usp=sharing MỘT VÀI HÌNH ẢNH CÓ TRONG…