KHÓA AUTOCAD (CƠ BẢN)

Thời lượng: 4 buổi, mỗi buổi 2,5h

Đối tượng: Bất kỳ ai, người mới làm quen với kiến trúc hoặc chưa từng sử dụng phần mềm đồ họa nào

Học viên se được cung cấp giáo trình và tài liệu đầy đủ khi tham gia khóa học

Nội dung:

Buổi 1: Làm quen thao tác, lệnh vẽ và hiệu chỉnh

Model

Buổi 2: Thực hành vẽ hình chiếu kiến trúc và công cụ quản lí Layer

Model

Buổi 3: Công cụ hoàn thiện và thực hành

Model

Buổi 4: Thực hành vẽ mặt cắt

Model

Comments