3D4E Chiêu sinh tháng 8/2015: Lớp Sketchup cơ bản + Vray Su và lớp Render Artlsntis Art07

3D4E Chiêu sinh tháng 8/2015: Lớp Sketchup cơ bản + Vray Su (SU25 18h30 thứ 2-4-6 và SU26 18h30 thứ 3-5-7) và lớp Render Artlsntis Art07(14h thứ 7 – chủ nhật)
Đứng lớp: Mr. Lâm Thanh Tùng và Lê Quốc Hưng
Nội dụng như trong thông báo.
Địa điểm xem cụ thể tại: http://3d4e.vn/?p=684
Các ơn các bạn đã xem tin.
THONG TIN TUYEN LOP 07-2015

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *