1828 VẬT LIỆU VRAY SKETCHUP3.4 VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

NGUỒN: SƯU TẦM, 3d4e chỉ viết tut hướng dẫn vì cộng đồng
MỘT SỐ VẬT LIỆU TRONG FILE:

Link và pass giải nén ( 3d4e ): LINK DOWNLOAD
THU VIEN 1 THU VIEN 2 THU VIEN 3 THU VIEN 4
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
THU VIEN 5

CHÉP CÁC THƯ MỤC GIẢI NÉN THEO LINK TRÊN

THU VIEN 6

MỚ RA VÀ CLICK PHẢI VÀ “Add to scene” để thêm vật liệu đó vào File

THU VIEN 7

Click phải vào Vật liệu mới Add để gán cho đối tượng

THU VIEN 8

Phóng to vật liệu mới Add vì vật liệu thêm vào chỉ có 254mm

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *