Hướng dẫn xuất scene từ 3Dmax sang Artlantis và tạo vật liệu ( luyện tập render )

Để đáp ứng nhu cầu tập luyện nâng cao tay nghề render Artlantis, hôm nay tôi xin hướng dẫn các bạn cách chuyển một khung cảnh có sẵn trong 3Dmax sang Artlantis. Chúng ta chuyển Scene từ 3Dmax vì kho File nội ngoại that của Evemotion là nhiều vô số

File thực hiện:

002aa

002aa

art 10

art 9

art 8

art 7

art 6

art 5

art 4

art 3

art 2

art 1

3d 8

3d 7

3d 6

3d 5

3d 4

3d 3

3d 2a

3d 1a

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *